به دارکشیدن یک زندانی بلوچ در مقابل چشمان هم بندی اش


Image result for ‫زندانی بلوچ‬‎
عدالت نیوز:دوم خردادماه ۹۶٬یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. این زندانی عبدالکریم شهنوازی نام داشت ۳۰ ساله و ۶ سال در زندان زاهدان زندانی بود. لازم به یادآوری است که روز گذشته ۲ زندانی از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان به نامهای عبدالکریم شهنوازی و سعید هود به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام منتقل شده بودند.
 سعید هود همراه با زندانی عبدالکریم شهنوازی پای چوبه دار برده شد و حتی طناب دار بر گردن وی انداخته شد.سعید هود شاهد به دار کشیدن و مرگ دردناک این زندانی بود و پس از مرگ و پایین آوردن پیکر این زندانی، طناب دار را از گردن سعید هود برداشتند و او را به بند بازگرداندند.
این زندانی پس از دیدن صحنه اعدام همبندیش در شوک بسر می برد و وضعیت روحی این زندانی وخیم می باشد. به سعید هود گفته شده است که ۴۰ روز دیگر او را هم دار خواهند زد.


http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2017/05/blog-post_26.html

twitter
Youtube
Facebook