بني صدر: چرا خامنه‌ای پس از دیدار ترامپ از عربستان و اسرائیل، جیغ بنفش می‌کشد؟!


twitter
Youtube
Facebook