» بیش از 70 رشته قنات در نیکشهر کاملا خشک شده استمدیر جهاد کشاورزی نیکشهر نیز گفت: شهرستان نیکشهر دارای 348 رشته قنات است که بیش از 70 رشته از آنها کاملا خشک شده و میزان آبدهی 185 رشته قنات به 50 درصد کاهش یافته است.

حبیب رئیسی گفت: سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در نیکشهر در سال‌های گذشته 9 هزار هکتار بوده که با خشکسالی‌های اخیر این میزان به 6 هزار هکتار تقلیل یافته است و اگر چاره اندیشی نشود این میزان کاهش می‌یابد.

رئیسی افزود: تداوم خشکسالی باعث افزایش مهاجرت به شهرها کاهش درآمد روستاییان، افزایش آتش سوزی در مزارع و نخلستان‌ها و کاهش بازدهی و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر تغییر نوع کشت با استفاده از ارقام سازگار با اقلیم منطقه و کم آبی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را از مهم‌ترین روش‌های بهره‌وری مناسب محصولات کشاورزی در شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: اختصاص یارانه برای خرید علوفه، سبوس و کنسانتره برای دامداران و تامین اعتبار جبرای مرمت و بازسازی قنوات و انتقال آب با لوله به اراضی مهمترین راه‌های برون رفت از شرایط فعلی است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950303000047

twitter
Youtube
Facebook