دریافت پول برای “ملاقات شرعی” در زندان زاهداندریافت پول برای “ملاقات شرعی” در زندان زاهدان

 کمپین فعالین بلوچ   

یکی از مسئولان زندان مرکزی زاهدان برای ملاقات شرعی از زندانیان تقاضای پول می کند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ محسن خواجه مدیر داخلی زندان مرکزی زاهدان از زندانیانی که تقاضای ملاقات شرعی “دوشیفته” می کنند پول می گیرد.

ملاقات های شرعی زندان مرکزی زاهدان “یک شیفته” چهار ساعته و “دو شیفته” هشت ساعتی هستند. این ملاقات ها عموما در زندان زاهدان از صبح تا بعد الظهر هستند و در شب انجام نمی گیرند.

ملاقات شرعی به ملاقات زندانی با همسرش در اتاقی مخصوص در زندان گفته می شود.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “ساختمانی در زندان زاهدان دارای ۲۰ اتاق است که با هزینه خود زندانیان ساخته شده است و برای ملاقات های شعری مورد استفاده قرار می گیرد”

وی ادامه داد: “برای بستن این ساختمان فقط یک زندانی متهم به مواد مخدر ۶۰ میلیون تومان پول پرداخت کرد تا ساختمان ساخته شود و بعدا این زندانی آزاد شد و مبالغ دیگری نیز از زندانیان دیگر گرفته شده است”

این منبع افزود: ” برای ملاقات دوشیفته هر کس پول بدهد مدیر داخله به او حق ملاقات می دهد و هر کس پول ندهد اجازه ملاقات داده نمی وشد و خیلی از وقتها برای ملاقات یک شیفته هم به این بهانه که زندانی سیاسی یا امنیتی و …هستید پول دریافت می کنند”

مبلغ دریافتی پول بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان است که توسط یک زندانی به نام ش.ر به نمایندگی از مدیر داخله زندان اخذ و به محسن خواجه پرداخت می شود.

پیشتر گزارش های از کم کردن سهمیه نان زندانیان و فروش نان در زندان توسط محسن خواجه مدیر داخله نیز منتشر شده بود.

پس از انتشار گزارش کمپین فعالین بلوچ، اما فروش نان توسط مدیر داخله در زندان زاهدان متوقف شد.

http://www.balochcampaign.info/?p=1176  4

twitter
Youtube
Facebook