انفجار در خیابان امیرالمونین شهر زاهداندوشنبه، 2 مرداد ماه 1396 = 24-07 2017

انفجار در خیابان امیرالمونین شهر زاهدان

ساعاتی قبل یک انفجار در خیابان امیرالمونین (ع) زاهدان به وقوع پیوست.

به گزارش ایرنا، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان دوشنبه شب گفت: شیء صوتی ساعتی پیش در یکی از کوچه های فرعی خیابان امیرالمومنین (ع) زاهدان منفجر شد که هیچگونه تلفاتی نداشته است.

علی اصغر میرشکاری افزود: در این اتفاق که تنها یک نفر زخمی شده است احتمال اختلاف شخصی متصور است. موضوع در دست بررسی است.

 http://www.iranpressnews.com/source/207856.htm
twitter
Youtube
Facebook