٧٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند٧٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

میلادی: ١٠-٠٨-٢٠١٧ – خورشیدی: ١٣٩۶/٠۵/١٩ 


٧٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

کوردستان میدیا: استان‌های کوردستان علاوه بر دگیر بودن با فقر و بیکاری عمومی که در سراسر ایران رواج دارد، به دلیل دید امنیتی و فاشیستی حاکمین ایران نسبت به کوردستان با فقر و توسعەنیافتگی مضاعفی نسبت به سایر مناطق ایران روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سلمان خدادادی نماینده مجلس رژیم طی اظهاراتی اعلام کرد که قریب به ٧٠ درصد مردم ایران در زیر خط فقر قرار دارند.

خدادادی در مورد بی‌نتیجه بودن طرح‌‌های دولت برای کاهش نرخ فقر و بیکاری گفت: میلیاردها تومان در بخش به اصطلاح رفاه هزینه کردەایم اما هیچ تغییر محسوسی در این زمینه دیده نمی‌شود و هر روز وضعیت بدتر شده و فاصلەی طبقاتی زیاد می‌شود و این بدین معناست که اقدامات انجام شده به سمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم نبوده است.

نبود معیار معینی برای تعین خط فقر و چگونگی محاسبه آن در ایران موجب آن شده که رژیم بنابر نیت سیاسی و برای تحریف افکار عمومی و به اصطلاح “حفظ آبروی نظام” آمار نادرست و غلطی از میزان فقر و تهیدستی در ایران منتشر کند. در همین رابطه “حسین راغفر” اقتصاددان ایرانی و متخصص در تعین فقر طی مقالات و مصاحبەهای متعددی اعلام کرد: آمار مرتبط با فقر و تعین خط فقر مطلق در ایران تماما تحت تاثیر وضعیت و دید سیاسی موجود می‌باشد. او در سال ٩٤ معتقد بود که بیش از ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.

خبرگزاری حکومتی مهر طی گزارشی به نقل از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های ایران، درآمد ٣ میلیونی در ماه را خط فقر در کلانشهرهای ایران اعلام کرده است و همچنین طی این گزارش به سقوط مستمر خانوادەها با درآمد متوسط به زیر خط فقر اشاره شده است.

اما در این میان وضعیت استان‌های هفت گانه زاگرس -ارومیه، سنندج، کرماشان، ایلام، لورستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد- به دلیل دید امنیتی حکومت و استعمار منابع زیرزمینی و روزمینی این سرزمین به دست حاکمین مرکزگرای ایران در وضعیت بسیار بدتری قرار داشته و از ظلم مضاعفی در این حوزه رنج می‌برند.

بنابر گفتە رضا رحیمی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرماشان، این استان طی ٢٠سال اخیر همیشه در صدر جدول بیکاری ایران قرار داشته است. البته باید گفت که این وضعیت در تمام استان‌های کوردستان و زاگرس عمومیت دارد و نه تنها طی ٢٠ سال اخیر بلکه طی یک قرن اخیر و بعد از شکل‌گیری حکومت جدید ایران بر مبنای ناسیونالیسم فارس، تمام سرزمین کوردستان جزء ده استان بیکار، فقیر، توسعەنیافته و با آمار بالای خودکشی قرار داشتەاند.

در همین ارتباط “مرکز آمار ایران” طی تازەترین گزارش خود که در سایت “درگاه ملی آمار” منتشر کرده بود استان‌های کرماشان و چهارمحال بختیاری را در صدر جدول بیکاری ایران قرار داده است. همچنین طی گزارش دیگری که در ماه گذشته انتشار یافت و به تعین شهرستان‌ها و بخش‌های محروم و فقیر ایران پرداخته بود، شهر نورآباد و بخش‌‌های کاکاوند و گیتی‌وند به عنوان محروم‌ترین مناطق ایران شناخته شدند.

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/29658
twitter
Youtube
Facebook