تجمع مردم شهر “گُشت” مقابل فرمانداری سراوان به دلیل کم آبی + تصاویر 

تجمع مردم شهر “گُشت” مقابل فرمانداری سراوان به دلیل کم آبی + تصاویر

کمپین فعالین بلوچ 

جمعی از مردم شهر “گُشت” به دلیل کم آبی و انتقال آب از این شهر به روستای دهک به نشانه اعتراض مقابل فرمانداری سراوان تجمع کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از شستون، جمعی از ریش سفیدان، بزرگان و مردم شهر گشت به نمایندگی از تمامی مردم این شهرستان به نشانه اعتراض به کم آبی و حفر چاه در مسیر قنات و انتقال آن به روستاهای های شهرستان سراوان مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

جیند گمشادزهی به نمایندگی از طایفه گمشادزهی در حاشیه این تجمع گفت: علیرغم اینکه در گشت با کمبود شدید آب مواجه هستیم، مسئولین مربوطه در این منطقه چاه حفر و قصد انتقال آب از این منطقه را به روستاهای سراوان به مسافت ۱۴۵ کیلومتررا دارند.

وی با بیان اینکه حدود سه سال است که با کمبود آب مواجه هستند،ادامه داد: ما در این منطقه با کمبود آب مواجه هستیم، چرا وقتی خودمان نیازمند هستیم آب را به جاهای دیگر منتقل می کنند.

یکی دیگر از شهروندان گشتی افزود: منطقه کوه شهیدان، میرعمر، فاروقیه با کاملا آب لوله کشی ندارند و با تانکر به این قسمت ها آب رسانی می شود.
وی ادامه داد: چرا هنگامی که آب لوله کشی ندارند برای آنها قبوضی ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومانی صادر می شود؟

این شهروند گشتی خواستار مراجعه و بازدید مسئولین از منازل مسکونی شهر گشت شد تا خود به عینه مشاهده کنند که در بیشتر مناطق این شهر آب لوله کشی وجود ندارد.

 

http://www.balochcampaign.info/?p=1204 0

twitter
Youtube
Facebook