وقتی خامنه‌ای از آمریکا تشکر کرد


رهبر جمهوری اسلامی اول فروردن ۱۳۸۸ از آمریکایی‌ها به خاطر وضع تحریم ها ‘تشکر کرد’، در ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ یقین داشت مسئولین کشور تحریم‌ها را ‘دور می‌زنند’، در ۶ شهریور ۱۳۹۰ اعلام کرد ‘امکان‌پذیر نیست’ ادامه پیدا کنند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۱ لازم دانست از کسانی که می‌گویند ‘الحمدلله که ما را تحریم کردند’ تقدیر کند… و نهایتا دراول فروردین ۱۳۹۲ به تلخی یادآور شد که ‘آمریکایی ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریم‌ها اثر گذاشته’

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160430_l39_file_khamenei_sanctions

twitter
Youtube
Facebook