کویت ۱۲ شیعه فراری محکوم به جاسوسی برای ایران را بازداشت کرد


media


 

وزارت کشور کویت اعلام کرد که بازداشت ۱٢ شهروند شیعه به اتهام عضویت در یک “سلول تروریستی” مرتبط با ایران و حزب الله لبنان، در چندین منطقه از کشور انجام گرفته است. نیروهای امنیتی کویت، ۱٢ نفری را که پس از محکومیتشان به اتهام عضویت در یک “سلول تروریستی” مرتبط با ایران و حزب الله لبنان فرار کرده بودند، بازداشت کرد.

وزارت کشور کویت، روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت اعلام کرد که این دوازده نفر که شهروند کویت و شیعه‌مذهب هستند، در چندین منطقه از کشور شناسایی و بازداشت شدند.

این افراد در ژوئیه گذشته از سوی دادگاه عالی کویت به اتهام عضویت در یک “سلول تروریستی” مورد حمایت ایران و شبه نظامیان شیعه حزب الله لبنان و برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در خاک کویت، به زندان محکوم شدند.
آن‌ها که پیش از حکم دادگاه آزاد بودند، توانسته بودند فرار کنند.

سه روز بعد از انتشار خبر فرار ١۴ شیعۀ کویتی به ایران، دولت کویت نزدیک به ١۵ دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.

همچنین دولت کویت به دولت لبنان که چندین وزارتخانه آن در اختیار گروه حزب‌الله است، اعتراض کرد.

حدود یک میلیون و ٣۵٠ هزار نفر، یعنی یک سوم از جمعیت کویت شیعه‌مذهب هستند.

 

http://fa.rfi.fr/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20170812/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

twitter
Youtube
Facebook