زندانی بلوچ پس از یک ماه بیخبری اجازه تماس تلفنی یافتفعال مذهبی بلوچ اهل “کوه ون سرباز” پس از یک ماه بیخبری اجازه تماس ۵ دقیقه ای با خانواده اش یافت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، محمد صالح شهداد زهی فعال مذهبی که ۱۷ تیرماه سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود بس از یک ماه بیخبری روز پنچ شنبه۱۹ مرداد ماه با مادرش تماس گرفت.

این فعال مذهبی در این تماس ۵ دقیقه ای از “بازداشتگاه وزارت اطلاعات” فقط اجازه “احوال پرسی” با مادرش را داشت و ماموران به وی اجازه ندادند که از اتهامات وارده بر وی و در مورد پرونده و علت بازداشت خودش صحبت کند.

محمد صالح شهدادزهی ۱۷ تیر ماهوپس از اقامه نماز ظهر در مقابل درب مسجد نور ایرانشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و پیگری های خانواده در مورد علت بازداشت و محل نگهداری وی تا زمان تماس نتیجه ای نداده بود.

همچنان از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است پدر محمد صالح ” ملا احمد شهداد زهی” نیز سال ۸۸ توسط ماموران امنیتی در ایرانشهر بازداشت شده بود که پس از سه هفته بازجویی و “شکنجه” بدون تفهیم اتهام آزاد شد.

 

http://www.balochcampaign.info/?p=  12050

 

twitter
Youtube
Facebook