اعزام كودك ١٥ ساله و زیر سن قانونی افغان توسط سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه



 

عکس/ اعزام كودك ١٥ ساله و زیر سن قانونی افغان به جنگ سوریه


سنگ قبر سید مصطفی حسینی، کودک‌سرباز ۱۵ساله‌ عضو تیپ فاطمیون سپاه پاسداران، کشته شده در سوریه، مدفون در گلزار شهدای شهر اصفهان

 

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=135977

twitter
Youtube
Facebook