بلوچستان نیازمند 10 هزار کلاس درس


مدرسه تخریبی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: از مجموع 18 هزار و 954 کلاس درس استان، 10 هزار و 528 کلاس درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی است.

وی در ادامه گفت: ساخت 297 مدرسه با 980 کلاس درس و افزون بر 748 میلیارد ریال اعتبار از مجموع 692 مدرسه ساخته شده در این مدت با مشارکت خیران انجام شده است. همچنین در ردیف های ملی علاوه بر ردیف متداول، یک ردیف اعتباری خاص رهبری برای سیستان و بلوچستان در قالب توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.


 

 

 

 

سه‌شنبه / ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مطرح کرد:

10 هزار کلاس درس سیستان و بلوچستان نیازمند تخریب

مدرسه تخریبی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع 18 هزار و 954 کلاس درس استان، 10 هزار و 528 کلاس درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی است.

راشکی در گفت وگو با ایسنا افزود: شمار مدارس خشتی و گلی سیستان و بلوچستان 708 مورد است.: از سال گذشته تخریب و بازسازی 390 کلاس درس خشتی و گلی استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه تصریح کرد: سرعت ساخت مدارس در سیستان و بلوچستان هم اینک رشد سه برابری به خود گرفته که با این روند این استان تا سه یا پنج سال آینده می تواند به متوسط کشوری برسد.همچنین 681 طرح آموزشی در دست اجراست که 317 طرح آن مربوط به مشارکت خیران می شود که جای قدردانی دارد.

راشکی بیان کرد: امسال کل اعتبارات این سازمان در 6 ماه نخست سال تخصیص می‌یابد تا روند ساخت مدارس بیش از گذشته سرعت پیدا کند.

وی بیان کرد: 2031 کلاس درس در قالب 692 مدرسه در طول چهار سال گذشته به همت دولت تدبیر و امید در استان ساخته شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: ساخت 297 مدرسه با 980 کلاس درس و افزون بر 748 میلیارد ریال اعتبار از مجموع 692 مدرسه ساخته شده در این مدت با مشارکت خیران انجام شده است. همچنین در ردیف های ملی علاوه بر ردیف متداول، یک ردیف اعتباری خاص رهبری برای سیستان و بلوچستان در قالب توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.

http://www.isna.ir/news/96061408218/10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8

twitter
Youtube
Facebook