محکومیت دو سارق به قطع انگشتان دست بخاطر سرقت از مغازه کالباس فروشیسه مرد که به اتهام سرقت از مغازه کالباس‌فروشی و یک منزل بازداشت شده‌ بودند، بعد از محاکمه در دو مورد به قطع انگشتان دست و در یک مورد به حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، اردیبهشت سال ٩۵ مأموران کلانتری ١٢٧ نارمک در حال گشت‌زنی به چند مرد که خودروی وانت خود را جلوی یک مغازه کالباس‌فروشی پارک کرده بودند و در حال بارزدن اجناس مغازه بودند، مشکوک شدند و پس از بررسی موضوع متوجه شدند این مردان در حال سرقت از این مغازه هستند؛ به‌این‌ترتیب مأموران به‌سرعت وارد عمل شدند و این مردان را بازداشت کردند.

آنها در بازجویی‌ها ابتدا منکر سرقت از این مغازه شدند؛ اما پس از ارائه مستندات از سوی پلیس به جرم خود اعتراف کردند. در ادامه تحقیقات کارآگاهان متوجه شدند این مردان افراد سابقه‌داری هستند که چندی پیش از منزل مسکونی زن میان‌سالی به نام فرانک سرقت کرده‌اند و پلیس به دنبال آنهاست.

به‌این‌ترتیب با تکمیل تحقیقات پلیس و شکایت شاکیان و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کیخواه قرار گرفت.

با پایان گفته‌های شاکی و متهمان و ارائه دفاعیات وکلای‌ آنها ختم جلسه اعلام و قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و در نهایت متهم ردیف اول و دوم به قطع انگشت دست و پنج سال حبس و متهم ردیف سوم نیز به حبس محکوم شدند.

 

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=137504

twitter
Youtube
Facebook