شکایت کارگر بلوچی که توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتکمپین فعالین بلوچ 

کارگر بلوچی که توسط ماموران نیروی انتظامی “نوبندیان” مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به دادسرا نظامی شکایت کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رسول خرم فرزند عبدالنبی که ۳۰ شهریور ماه توسط ماموران نیروی انتظامی با “قنداق تفنگ” مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مصدوم شده بود به دادسرای نظامی شهرستان چابهار شکایت کرد.

این شهروند بلوچ توسط مامور انتظامی غیر بومی به نام “ی ک” پایگاه نوبندیان، به ظن تبعه پاکستانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت که نامبرده به علت ضربات سنگین وارده از ناحیه “سر و گردن” صدمه دیده و بیهوش شد.

به گفته یکی از نزدیکان وی:”ماموران در مسیر راه انتقال وی به پایگاه نوبندان او را در حالت بیهوشی کنار جاده روستای “دمدف” چابهار رها کردند.

این شهروند بلوچ با تنظیم شکایتی از ماموران خاطی شکایت کرده است.

نامبرده از مسئولان دولتی خواسته است که با فشار بر ارگان های انتظامی از عملکردهای زننده و بعضا خودسرانه آنها جلوگیری کنند.

 

http://www.balochcampaign.info/ ?p=12481

twitter
Youtube
Facebook