اقدام ستودنی مردم بلوچ در سیب و سوران،تحریم بانک ملت پس از خطای عمدی حذف نام بلوچستان


imageمردم شهرستان سیب و سوران در اعتراض به حذف نام بلوچستان توسط بانک ملت در اقدامی هماهنگ تمامی حسابهای خود را از شعب بانک ملت خالی و دستگاههای ،،،این بانک را قطع نمودند و اعلام داشتند تا زمانیکه بانک ملت در صدد عذر خواهی بر نیامده این بانک در تحریم قرار خواهد گرفت.
 حذف نام بلوچستان توسط رژیم عکس‌العمل‌های بسیار زیادی را بین مردم بلوچستان برانگیخته است.


بگزارش عدالت نیوز:مردم شهرستان سیب و سوران در اعتراض به حذف نام بلوچستان توسط بانک ملت در اقدامی هماهنگ تمامی حسابهای خود را از شعب بانک ملت خالی و دستگاههای ،،pos ،،این بانک را قطع نمودند و اعلام داشتند تا زمانیکه بانک ملت در صدد عذر خواهی بر نیامده این بانک در تحریم قرار خواهد گرفت.
حذف نام بلوچستان در سالهای اخیر توسط ارگانها و ادارات دولتی و اتاقهای بازرگانی توسط مسئولین غیربومی ،و باند زابلی ها ،هماهنگ با برنامه حاکمیت در جهت حذف نام بلوچستان از سر برگ ادارات و تیتر خبرگزاریها واکتفا تنها به نام سیستان موجی از خشم و نفرت را در میان ملت بلوچ بوجود آورده است.اقدامی که از نظر ملت بلوچ جنایتی نابخشودنی در حذف و نادیده انگاری تاریخ و هویت بلوچ و بلوچستان است.
 حذف نام بلوچستان توسط رژیم عکس‌العمل‌های بسیار زیادی را بین مردم بلوچستان برانگیخته است.
خاطر نشان می‌شود، این اقدام یک بار در تیرماه سال 1393اتفاق افتاده بود که رژیم در هراس از واکنشهای مردمی خیلی سریع عقب‌نشینی کرد. سایت حکومتی شرق در 23تیرهمان سال پس از واکنش ملت بلوچ این اقدام را یک کار سهوی توسط ادارات غیردولتی و غیرمهم توصیف کرد.اما این خطا تنها و منحصر به سایت خبری شرق نشد بلکه اکثر ادارات دولتی و اتاق های بازگانی خصوصی متعلق به غیربومیان و شبکه های خبری اقدامات مشابهی در حذف نام بلوچستان انجام دادند.
بار دیگر از سوم خرداد سال 95 موج جدیدی راه افتاد از جمله در سوم خرداد 1395 همراه اول در پیامی تبلیغاتی به مناسبت روز جوان نام بلوچستان را حذف کرد.اما با پاسخی تند از سوی ملت بلوچ روبرو گشت و بسیاری از مردم سیم کارتهای همراه اول را شکسته و این شرکت را مورد تحریم قرار دادند.اقدامی که منجر به عذرخواهی این شرکت از ملت بلوچ گشت و این امر را اشتباه تایپی و اپراتوری خواند.
این اقدام نهادها و ادارات دولتی نه سهوی و خطای اپراتوری است بلکه این طرح هویت زدایی هماهنگ با برنامه حاکمیت برای نابودی و پیش زمینه تجزیه و تقسیمات سرزمین بلوچستان است. در اخرین اقدام از این طرح خائنانه بانک ملت و داشگاه اسلامی واحد خواش(خاش)و شبکه خبر در اقدامی هماهنگ و در فاصله یک روز اقدام به حذف نام بلوچستان کردند. اقدامی که ملت بلوچ را بر آن داشت تا این طرح را برنامه ای از پیش تعیین شده و در حمایت و هماهنگ با دستگاه حاکمیت بدانند.
بنابراین به نظر می رسد عذرخواهی هاو اعلام خطاهای مکرر از سوی دستگاه های دولتی نتیجه ای نداشته و حاکمیت در صدد است این طرح را از عناوین و روش های مختلف ادامه دهد و از سویی به حساسیت آزمایی افکار عمومی ملت بلوچ به این موضوع می پردازد،چنانچه شاهد اعتراضات منسجم ومتحدی نگردند این طرح را به مرحله اجرا بگذارند.
طرحی بلوچستان زدایی و حذف نام این سرزمین اسطوره ای در مکاتبات اداری و خبری نهایتا مسیری برای اجرای گامهای بعدی خواهد بود،تجزیه سرزمین بلوچستان به سه الی چهار استان مجزا که پایانی برای ملت محروم ،مطرود و در حاشیه قرار گرفته بلوچ خواهد بود،امضای قرارداد توسعه بندر چابهار با کشور هند و بحث سرمایه گذاری و استخراج منابع و معادن بلوچستان از زیر مجموعه های اصلی این بحث می باشد.چرا که وجود ملت بلوچ که از نظر حاکمیت ملتی غیر فارس و در بحث دینی در تقابل با مذهب شیعی قرار دارند ،موجب سهم خواهی این ملت از سرمایه گذاری و بهره ورزی از منابع و معادن بلوچستان را در بردارد و این را حاکمیت تمامیت خواه هرگز نمی پذیرد. بنابراین طرح تجزیه بلوچستان و تقسیم آن به مساحت های کوچکتر اقدامی برای کنترل بهتر و سرکوب ملت بلوچ در مساحتهای کوچکتر است.
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2016/06/pos.html
twitter
Youtube
Facebook