تظاهرات بلوچهای مقیم بریتانیا در برابر سفارت ایران در لندن در مخالفت با پروژه بنادری چابهار


Demo-London-June19-2016-p1این تظاهرات توسط بلوچستانءِ راجی زرمبش(جنبش ملی بلوچستان) و “کمپین برای استقلال بلوچستان از ایران” مشترکاً تدارک دیده شده است. این تلاشهای مشترک توانست تا رسانه های جمعی را فراخواند. تظاهرات بلوچهای استقلال طلب در روز یکشنبه 30 خرداد ماه 1395 که با حمایت مبارزان آزادیخواه عرب الاحواز همراه بود، انعکاس وسیعی داشت و تحت پوشش تلویزیونهای بین المللی ” اسکای نیوز العربیه”، تلویزیون ” سعودی 24″، تلویزیون “الاخباریه” و نیز تلویزیون “جیو ٹی وی” قرار گرفت و در بخش اخبار آنها پخش شد.


تظاهرات بلوچهای مقیم بریتانیا در برابر سفارت ایران در لندن در مخالفت با پروژه بنادری چابهار

Demo-London-June19-2016-p2Demo-London-June19-2016-p1

روز یکشنبه  30 خرداد 1395 برابر با 19 ژوئن 2016 شماری از استقلال طلبان بلوچ و فعالان سیاسی بلوچ به همراه جمعی از استقلال طلبان عرب الاحواز در برابر سفارت ایران دست به تظاهرات زدند تا مخالفت شان را به پروژه بنادری چابهار و همچنین برعلیه سرکوبگری و اعدامهای رژِیم در بلوچستان و الاحواز نشان دهند.

این تظاهرات توسط بلوچستانءِ راجی زرمبش(جنبش ملی بلوچستان) و “کمپین برای استقلال بلوچستان از ایران” مشترکاً تدارک دیده شده است. این تلاشهای مشترک توانست تا رسانه های جمعی را فراخواند. تظاهرات بلوچهای استقلال طلب در روز یکشنبه 30 خرداد ماه 1395 که با حمایت مبارزان آزادیخواه عرب الاحواز همراه بود، انعکاس وسیعی داشت و تحت پوشش تلویزیونهای بین المللی ” اسکای نیوز العربیه”، تلویزیون ” سعودی 24″، تلویزیون “الاخباریه” و نیز تلویزیون “جیو ٹی وی” قرار گرفت و در بخش اخبار آنها پخش شد.

شرکت کنندگان در طول تظاهرات از استقلال بلوچستان و استقلال الاحواز دفاع کرده و شعارهای اسقلال طلبانه داده اند و از ایران بعنوان نقض کننده حقوق بشر در بلوچستان و الاحواز یاد کرده اند. تظاهرکنندگان ایران را یک کشور اشغالگر دانستند و از مردم جهان خواستند تا از مبارزات رهایبخش ملت بلوچ برای رسیدن به حاکمیت ملی و استقلال بلوچستان و نیز از مبارزات رهایبخش ملت عرب الاحواز برای استقلال الاحواز حمایت کنند.

گزارش از زرمبش

22 June 2016

twitter
Youtube
Facebook