زندگی هامون نشینان روستای تپه کنیز به سختی میگذرد


روستای تپه کنیز روستایی مرزی از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند در  بلوچستان است. پیشتر در این روستا ۵۰۰ خانوار ساکن بوده اند که شمار آنها امروز به ۷۶ خانوار رسیده. پیشه مردم این روستا عمدتا صیادی و کشاورزی بوده که با آغاز خشکسالی هامون امروزه اغلب بیکار شده یا به کارگری مشغول اند. این روستا از امکانات اولیه ای همچون جاده و مدرسه و خانه بهداشت محروم است و اهالی برای این موارد باید به مناطق دیگر مراجعه کنند. با آغاز بادهای ۱۲۰ روزه زندگی برای اهالی این روستا سخت تر از همیشه می شود.


 

 

https://www.mehrnews.com/photo/4175315/

 

twitter
Youtube
Facebook