یور‌ش ماموران به خانه ها روستای انزا (سرباز)بدون حکم قضاییدر اقدامی که برای چندمین بار تکرار شده، ماموران نیروی انتظامی (تکاوران) بدون حکم قضایی وارد روستای انزا شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ماموران موسوم به یگان تکاور وابسته به نیروی انتظامی ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه بدون در دست داشتن حکم قضایی برای تفتیش و بازداشت “مهاجران افغان” وارد مناطل مردم شدند.

گزارش شده که ماموران در تفتیش ها اقدام به شکستن برخی وسایل منزل کرده و برخی از اشیاء قیمتی را به عناوین مختلف با خود برده اند که روستاییان از آن به عنوان “دزدی” نام بردند.

گزارشگران ساکن روستای انزا اشیا گران قیمت را “موتور سیکلت، تلویزیون، پارچه و برخی از وسایل منزل” نام بردند.

این اقدام که بامداد انجام شده باعث رعب و وحشت صاحبان منازل شده است.

ماموران هنگامی که در مقابل درخواست برای ارائه برگه قضایی قرار گرفتند “با تندی برخورد” کردند.

هفته گذشته در خطبه های نماز جمعه روستای انزا، مولوی عبدالاحد ملازایی با طرح این مساله خواستار رسیدگی مقامات عالی شده است.

صفحه نخست

twitter
Youtube
Facebook