» مقاومت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ستودنی است



 

بنام عدل
سازمان جیش العدل عملیات پیروزمندانه فرزندان کوردستان را به رهبری و حزب دمکرات کوردستان تبریک عرض می نماید.

عملیات غرور آفرین فرزندان کوردستان عزیز ،فرزندان مقاومت  و متعاقب آن شهادت دو تن از همرزمان را  به حزب دمکرات کوردستان و رهبری حزب جناب آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات و ملت غیور کوردستان تبریک عرض نموده و شهادت همرزمان مان را تسلیت عرض می نماییم.
ایثار و مقاومت فرزندان حزب دمکرات ستودنی است و عملیاتهای دشمن شکن پیشمرگان ، بارقه های امید و برگی جدید از مقاومت را در میان ملیت های مظلوم و بالاخص ملت مظلوم کورد زنده و باری دیگر قدرت پوشالی رژیم جهل و جنایت را به چالش کشید.رژیمی که در مقابل عدالت خواهان یارای مقاومت ندارد و جزء جنایت در حق ملیت های مظلوم ، لکه سفیدی در پرونده خود ندارد.
سازمان جیش العدل این عملیات پیروزمندانه را به رهبری حزب دمکرات کردستان تبریک عرض نموده و شهادت پیشمرگان را به رهبری و اعضای حزب دمکرات کردستان تسلیت عرض نموده و دعای استقامت و پیروزی را دارد.
ملت بلوچستان در کنار ملت دوست ،برادر و مظلوم خود ایستاده و برای رهایی از ستم مبارزه و مقاومت خویش را بخشی از مقاومت   کوردستان برای رسیدن به عدالت می داند.

سه شنبه،8 تیر ماه 1395 برابر با 28-06-2016

 

مقاومت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ستودنی است

twitter
Youtube
Facebook